Kommenteeri

Täiskuupüha (māghapūjā)


Täna, 19. veebruaril 2019 tähistavad Buddha järgijad māghapūjā [māgha - täiskuu päev + pūjā - austama; austuse või lugupidamise avaldamine] ehk täiskuupüha

1250 arahandi kogunemisele (sāvaka-sannipāta) viitavad mitmed tekstid, nagu nt "Mahāpadāna-sutta" (DN 14) ja "Dīghanakha sutta" (MN 74). Buddhaghosa poolt kirjutatud "Papañcasūdanī's" ("Majjhimanikāya" selgituses) toodud "Dīghanakhasutta" analüüsi kohaselt toimus 1250 arahandi kogunemine Põhja-Indias, Rājagaha lähedal Veḷuvana bambuspuude salus. Kõik kokkutulnud arahandid olid ordineeritud Buddha enda poolt ning virgunud tema juhendamisel. Tol päeval andis Buddha kogunenud arahantidele "Nõuandva juhiste värsi" (ovāda-pāṭimokkha gāthā), mille esimene lause võtab kokku kogu virgumisõpetuse tuuma:

Kõiksugu kurja mittetegemine,
oskusliku omandamine,
oma meele puhastamine -
see on buddhade õpetus.

Kannatlikkus on ülim askees,
vaibumine on ülim - ütlevad buddhad;
tõepoolest, ei erakrändur kahjusta teisi,
rändaskeet on kaugel vaenamisest

Mittesüüdistamine, mittekahjustamine, Paatimokkhapõhine eneseohjamine,
mõõdukus söömises ja erakluses elamine,
ülima teadvuse taotlemine - see on Buddhade õpetus.

sabbapāpassa akaraṇaṁ  
kusalassa upasampadā
sacittapariyodapanaṁ
etaṁ buddhāna sāsanaṁ.

khantī paramaṁ tapo titikkhā
nibbāṇaṁ paramaṁ vadanti buddhā
na hi pabbajito parūpaghātī
samaṇo hoti paraṁ viheṭhayanto.

anūpavādo anūpaghāto pātimokkhe ca saṁvaro
mattabbuta ca bhattasmiṁ pantañca sayanāsanaṁ  
adhicitte ca āyogo etaṁ buddhāna sāsanaṁ.

"Mahāpadānasutta" DN 14; Dhp. 183-185 jt

Täna avaldatakse austust 28 buddhale, sh Siddhattha Gotamale ja loetakse ette Buddha antud suttaid. 

Inimesed lähevad täna templisse, et võtta munkade juhendamisel vastu viis kõlblusjuhist, teha templile ja kogudusele annetusi ja treenida keskendumist. 

Pimeduse saabudes võetakse kätte lilled, süüdatakse küünlad ja viirukid ning käiakse kolm korda - Buddha, dhamma ja sangha auks - ümber templi ja/või stuupa.
Kõik ilmikud kannavad sel päeval templis vaid valgeid riideid, mis esindavad meele puhtuse, õige tarkuse, õige kõlbluse ja õige keskendatuse arendamist.

Birmas algab täna Shwedagon’i templis suur festival, kus retsiteeritakse katkematult kümme ööd ja päeva Buddha antud õpetusi. Tais toimuvad mitmed noortele mõeldud üritused ja vanemad saadavad oma lapsed templisse, et nad saaksid seal õppida dhammat ja treenida meele keskendatust.

Rahuküllast täiskuupüha!

Eesti Theravaada Sangha

Lisa kommentaar

Email again: