Vesākha pūjā ehk Buddhapäev on üks kõge tähtsamatest budistlikest pühadest. See on päev, mil inimesed tulevad kokku austusest Buddha vastu, kes saavutas täieliku virgumise ning andis suurest kaastundest selle sügava tarkuse edasi inimkonnale, et kõik elusolendid saaksid vabaneda kannatustest.

Siddhattha sündis kuuenda kuu 15. täiskuu päeval Lumbini pargis, kui valitseja naine Mahāmāyā oli teel oma koju, et tuua seal traditsioonidele kohaselt ilmale oma laps.

Erak Asita ennustas, et lapsest kasvab vaimne püüdleja kes avastab tee virgumisele ning temast saab Buddha. Valitseja Suddhodana aga soovis et tema pojast kasvaks suur valitseja. Ühel päeval nägi Siddhattha vanat meest, haiget meest, surnud meest ja väärikat askeeti. Ta mõistis kirka selgusega, et nii teda ennast, tema naist kui ka last ootab ees sama saatus: kõik inimesed vananevad, haigestuvad ja surevad. Kuigi isa tegi kõik mis tema võimuses, ei suutnud ta vaigistada poja janunemist vanaduse, haiguse ja surma peatamise tee leidmise järele. Hüljates rikkuse, tiitlid ja oma naise ning lapse, põgenes ta 29 aastaselt lossist. Kahe õpetaja juures saavutas ta kõrgeima meeleseisundi, mida tol ajal osati saavutada. Mõistes, et seda, mida ta otsis, polegi maailmas olemas, jätkas ta iseseisvalt püüdlemist, kuni 35 aastaselt, kuuenda kuu 15. täiskuu päeval, saavutas täieliku virgumise - Siddhatthast sai Buddha.

Virgumise ööl nägi ta oma eelmisi elusid, nägi seda, kuidas kõik elusolendid ringlevad sansaara ehk sünni-surma ringis ja mõistis, nelja tõde ning seda, kuidas hävitada kõik meelt mürgitavad tulvad. Täna on selle paiga nimeks Bodh Gaya ja puud mille all Buddha virgus, nimetatakse bodhipuuks.

Peale virgumist õpetas Buddha 45 aastat dhammat, kuni vaibus 80 aastaselt ja saavutas Kushinagaras kuuenda kuu 15. täiskuu päeval täieliku nirvaana. Tema viimased sõnad olid: “Nüüd, bhikkhud, ma kinnitan teile: kõik moodustunud asjad hävinevad; püüelge väsimatult!”

13 detsembril 1999 tunnustas ÜRO Peaassamblee Vesākha pūjā ametlikuks tähtpäevaks. Eelmisel aastal toimus rahvusvahelise Vesākha pūjā tähistamine Tais ning seda koordineeris ja rahastas Mahachulalongkornrajavidyalaya Ülikool. Sel aastal toimub XIV. Rahvusvaheline Vesākha pūjā tähistamine Sri Lankal ning selle ürituse suursponsoriks ja eestvedajaks on Sri Lanka Valitsus.

Sel päeval külastavad Buddha õpetuse järgijad templit ja süütavad Buddha mälestuseks küünlaid, põletavad lõhnaviirukeid, viivad templisse lilli ning teevad bhikkhudele annetusi. Paljud võtavad bhikkhu juures vastu viis või kaheksa kõlblusjuhist, loevad üksi või retsiteerivad koos bhikkhuga suttaid ning harjutavad üheskoos keskendumist.

Et kõik olendid oleksid õnnelikud, terved, ning kannatustest vabad!

Bhikkhu Ṭhitañāṇo
9 mail, aastal 2560/2561
Sri Lanlal

https://www.youtube.com/watch?v=OKq6f1FSXBc