Täna tähistatakse pavaarana (pavāraṇā “rahulolu”) päeva, mil lõpeb kolmekuuline vassa ehk vihmaperiood. 
Vastavalt Buddha antud juhisele peavad bhikkhud veetma kolmekuulise vassa ühes templis või keskuses (vassa-vāsa “vassa-elukoht” J IV.74; V.38) ja pühenduma seal erilise hoolega meele treeningule ehk keskendumise ja teadvustamise arendamisele (Vin I.155, 160).

Vassa lõpeb Pavaarana tseremooniaga. Pavaarana päeval kogunevad bhikkhud kokku, tunnistavad üles vassa perioodil esinenud eksimused ning retsiteerivad paatimokkhat (pāṭimokkha) ehk Buddha poolt bhikkhudele antud moraali- ja käitumisjuhiseid (sīla “eetika”, “moraal”, “kõlblus”, sikkhāpada “käitumisjuhis”).

Vassale järgneb Kathina (kaṭhina) festival, kus ilmikud avaldavad oma austust ja tänu bhikkhudele ning teevad annetusi nii bhikkhudele kui templitele.  

Vaata lisaks:
Pavaaranahttps://et.wikipedia.org/wiki/Pavaarana