Õpetajad

Auväärne Vimala on Birmast pärit Dhamma õpetaja ja meditatsiooni meister ja Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikooli doktorant. Auväärne Vimala on kutsutud 2018 aasta suveks Eestisse õpetama Abhidhammat, dhammat ning juhendama meditatsioonikursuseid.


Auväärne Wajira on Sri Lankalt pärit dhamma õpetaja ja Peradenya ülikooli lektor. Aastal 2017 suvel külastas ta Eestit ning andis Eesti Theravaada Sangha ja WDS Aegna Mõtlus- ja Arenduskeskuse koostöös korraldatud suttaõppe loengusarja "Mida Buddha tehelikult õpetas?" raames edasi Buddha autentset õpetust ning juhendas meditatsioonigruppe.

Auväärne Mahaboonlert on Taist pärit meditatsiooni õpetaja ja Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikooli lektor. Aastal 2016 külastas Auväärne Mahaboonlert Eesti Theravaada Sangha (Buddhavacana) poolt korraldatud Tipiṭaka konverentsi raames Eestit ja juhendas vipassanā meditatsiooni praktikat.


Auväärne Piyaratana Walmoruwe on Sri Lankalt pärit Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikooli lektor. Aastal 2016 külastas Auväärne Piyaratana Eesti Theravaada Sangha (Buddhavacana) poolt korraldatud Tipiṭaka konverentsi raames Eestit ja juhendas kõndmõtluse praktikat.


Auväärne Ṭhitañāṇo
on ainuke eestlasest ordineeritud Buddha munk. Ta on Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikooli lektor ning WDS Aegna Mõtlus- ja Arenduskeskuse asutaja ja juht. Suviti õpetab Auväärne samas keskuses dhammat ja meditatsiooni ning muul ajal resideerub Tai Kuningriigis, Wat Hatai Naresh templis.
Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha