Lühiajaline ordinatsioon Buddha virgumisõpetuse edendamiseks Eestis7 - 16  juuni  2019

Dhammade eel käib meel, [dhammad on] meele juhitud, meele loodud. 
Kes räägib või toimib pahelise meelega, 
sellele järgneb kannatus nagu ratas [vankrit] vedavale jalale.
Dhammade eel käib meel, [dhammad on] meele juhitud, meele loodud. 
Kes räägib või toimib puhta meelega, 
sellele järgneb õnn nagu kaasaskäiv vari.
Dhammapada, Dhp 1-2.

Eesti Theravada Sangha korraldab  2019 aasta suvel Eesti ajaloos esimese lühiajalise ordinatsiooni Buddha õpetuse edendamiseks Eestis. Ordinatsiooni eemärk on õpetada ja harjutada Buddha dhammat ja vinajat (dhamma-vinaya) ning keskendumise arendamist (samādhi bhāvanā) ehk meditatsiooni nii, nagu seda õpetas ajalooline Buddha Gotama. Kokku kestab programm 10 päeva, millest 3 esimest on sissejuhatavad õppepäevad ning 7 järgnevat päeva noormunga (sāmaṇera) ordinatsioon, mis lõpeb viimasel päeval.

Programmis osalejad peavad saabuma saarele päev varem enne probrammi algust, st 6. juunil 2019.

Esimesel kolmel päeval õpetatakse paalikeelset ordineerimisteksti ja kõige olulisemaid õpetusi dhammast ning vinayast. Paalikeelsete ordineerimistekstide päheõppimine ja juuste ning habeme mahaajamine kuulub programmi juurde.

Neljandal päeval (pühapäeval, 9 juunil) toimub ordineerimine, mis lõpeb järgmisel pühapäeval (16 juunil). Seitsme päeva jooksul saavad osalejad elada tavalist mungaelu, mis kätkeb endas nii teoreetilist dhammaõpet kui praktilist meeletreeningut. Viimasel päeval toimub ordinatsiooni lõpetamise tseremoonia. Ordineerimise alustamise ja lõpetamise päeval (pühapäeval) võib saarele kutsuda ka oma pereliikmeid, sõpru ja tuttavaid, ülejäänud lühiajalise ordinatsiooni jooksul on soovitav keskusest väljaspool asuvate inimestega suhtlemisest hoiduda.

Dhamma ordinatsiooni läbiviimine ja keskendumise ning meditatsiooni harjutamine jm mungaeluga seonduvate tegevuste läbiviimine on tasuta. Programmis osaleja peab tasuma ise (soovitame selleks leida  kõlbelise toetaja, kes hüvitab) kulud, mis on seotud ordineerimiseks kõige vajaliku soetamisega, nagu näiteks mungarüü, vöö, jalavarjud, almuskauss, veesõel jm. 

Elektrooniliste sidevahendite ja arvutite kasutamine, sh sugulaste, tuttavate ja sõpradega suhtlemiseks ordinatsiooni ajal ei ole lubatud. Juhul, kui teie sõbrad avaldavad soovi tulla annetama toitu või mungale vajalikke rekvisiite, paluge neil pöörduda Auväärse Ṭhitañāṇo poole Eesti Theravaada Sangha infokontaktidel, et kõik vajalik eelnevalt kokku leppida. Keskuses pakutakse ainult taimetoitu. 

Kõik osalejad võtavad esimesel päeval vabatahtlikult järgimiseks 5 kõlblusjuhist (pañca-sīla), mis tähendab: hoidumist 1) tapmisest, 2) varastamisest, 3) naudinguid pakkuvast valest käitumisest, 4) valetamisest ning 5) uimastavatest ainetest ja jookidest. Ordineerimise ajaks võtab noormunk järgimiseks veel lisaks 5 juhist - kokku 10 kõlblusjuhist (dasa-sīla) - et arendada suuremat austust iseenda ja teiste inimeste kui ka kõikide elusolendite suhtes.

Lühiajaliselt ordineeritud noormunkade päevakava vastab tavalisele tepli elurütmile:

5:00 äratus

5.30    almuste vastuvõtmine, hommikusöök

6.00    hommikune retsiteerimine, meditatsioon

8.00    keskusega seotud kohustused (koristamine jms)

10.00  dhammaõpe

11:30  lõunasöök

12.00  isiklik aeg

13.00  meditatsioon

14.00  dhammaõpe

16.00  isiklik aeg

18.00  õhtul retsiteerimine, meditatsioon

19.00  isiklik aeg - aarialik vaikus

20.00 magamise ettevalmistamine

21:00  öörahu

Ordineerujate juuste mahaajamine toimub kas päev enne ordineerimist või ordineerimispäeva hommikul.

Lühiajalise ordinatsiooniga liitujatel palume esitada alljärgnevad andmed:

  1. Vanemate luba (nooremad kui 18 ea) mis kinnitab, et lapsevanem on programmiga tutvunud ning lubab noorel programmis osaleda.
  2. Osaleja avaldus programmis osalemiseks, mis sisaldab kõiki osaleja andmeid ning kinnitust, et tal pole sel ajal mingeid muid seadusega ettenähtud kohustusi ega kehtivaid karistusi (nt nõuet kanda elektroonilist jälgimisseadet, ilmuda sõjaväeteenistusse või kohtusse vms).
  3. Mõõdud: pikkus, rinnaümbermõõt (rüü ja riiete ostmiseks) ja jala number.
  4. Saabumiskuupäev (lennu number ja lennujaam) juhul kui osaleja saabub välisriigist.
  5. Kontakttelefon ja email.

Seisuga 9. detsember 2018, on programmi registreerunud 2 inimest.
Programmis saab osaleda 10 meest. Naistele mõeldud ordinatsiooniprogramm on kavas korraldada aastal 2020.

Lühiajalise ordinatsiooni programmi läbiviijad on:

  • Auväärne Ṭhitañāṇo (Eesti), lühiajalise ordinatsiooni programmi juht ja õpetaja, info: thitanano@sangha.ee
  • Auväärne Ṭhitamedo (Eesti), koordinaator

  • Auväärme Maha Boonlert (Tai Kuningriik), õpetaja ja ordineerija
  • Auväärne Bodhiratana (Bangladesh), õpetaja ja ordineerija

Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha