Buddha Õpetus


Buddha Õpetus


Budismi Peavoolu kaanon, Tipiṭaka (ti ‘kolm’ + piṭaka ‘korv’, millest hiljem on tuletatud ‘kogu’) ehk ‘kolmikkorv’ või ‘kolmikkogu’ on maailmas ainus tänini säilinud Buddha õpetuste täielik kogumik, mis sisaldab detailiseeritud ja süstematiseeritud, autentset Buddha õpetust. Läänes on Tipiṭaka tuntud Paali kaanoni nime all, kuna Buddha tekstid olid algselt kirja pandud paali keeles. Paali kaanonit tunnistavad kõik budistlikud koolkonnad. Kui Theravaada koolkond juhindubki põhiliselt Tipiṭaka’st, siis Mahajaana koolkonnas on kujunenud palju erinevaid sekte, kus Buddha autentset õpetust järgitakse vaid osaliselt.

Tipiṭaka täieliku säilimise eest saame tänada Theravaada koolkonda, kes on tänaseni säilitanud Buddha sõnad (Buddhavacana), mis on Tais, Sri Lankal, Myanmaris, Laoses ja Kambodšas levinud theravaada koolkonna põhiliseks pühakirjaks. Samuti on säilinud ka piṭaka’de kommentaarid, millest suurem osa pärineb ilmselt India algupärastest tekstidest, mille võttis kokku ja tõlkis paali keelde Buddhaghosa 4. või 5. sajandil. Mõned paalikeelsetest kommentaaridest kirjutas Dhammapāla alles 5. või 6. sajandil. [1]

Budismi Peavoolu esindajad on kindlalt veendunud, et Buddha õpetust on võimalik täielikult mõista vaid siis, kui see pärineb otse algallikast – Buddhalt endalt. Sestap järgib theravaada koolkond vaid Buddha autentset õpetust, mis on kirja pandud Paali Tipiṭakas.

Tipiṭaka koondab endas kolme suuremat õpetuste kogu, milleks on:

1. Vinayapiṭaka – koguduse liikmete elukorraldusreeglite kogumik;
2. Suttapiṭaka – suutrate ehk Buddha õpetuste kogumik;
3. Abhidhammapiṭaka – olulisimate õpetuste analüütline kogumik.

Esialgu säilitati Buddha õpetused palmilehtedele kirjutatuna, hiljem raiuti tekstid kivisse. Ainukesena säilis Tipiṭaka tervikuna palmilehtedele kirjutatuna Tseilonil (tänapäeval Sri Lanka). Kogu Tipiṭaka on nüüdisajal tai keeles kättesaadav ka CD-l.

Viited
[1] Andrew Skilton. Budismi lühiajalugu. Koolibrii, Tallinn (2012), lk 71.
[2] Nārada Maha Thera. The Buddha and His Teachings. Publication of the Buddhist Missionary Society, Malaysia (1988), lk 272.
Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha