Foto: Eesti Theravaada Sangha maja, WDS Aegna Mõtlus- ja Arenduskeskus


Eesti Theravaada Sangha 

ETS on budistlik organisatsioon, mis loodi Eestist, Taist ja Sri Lankast pärit Mahachulalongkornrajavidyalaya Ülikooli üliõpilaste ja õppejõudude poolt aastal 2014.


Auväärne bhikkhu Ṭhitañāṇo
Eesti Theravaada Sangha juht

Auväärne Ṭhitañāṇo bhikkhu, kodaniku nimega Andrus Kahn, on õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat (B.A.), lõpetanud Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikoolis budismi eriala (M.A.) ning on sama ülikooli doktorant. Ta läbinud kolmeaastase hüpnoterapeudi ja kaheaastase NLP väljaõppe, aastase nõustamispsühholoogia treening-kursuse, suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppe, täiendanud end lahenduskeskses lühiteraapias ning läbinud superviisorite rahvusvahelise väljaõppekursuse.

Varasemalt töötas ta nõustajana ja Stern Erakoolis treener-koolitajana, kus tema koolitusvaldkondadeks olid suhtlemisoskused, konfliktijuhtimine, ajajuhtimine, stressijuhtimine, müük ja klienditeenindus ning meeskonna arendamine ja motiveerimine.

Ta on kirjutanud mitu raamatut, olnud kolme käsiraamatu kaasautor (viimasena ilmus koostöös Äripäeva Kirjastusega „Arendaja käsiraamat.“) ning avaldanud rohkem kui 40 psühholoogia- ja budismialast artiklit.

Alates 2014 aastast on auväärne Ṭhitañāṇo ordineeritud Buddha munk ehk bhikkhu ja resideerub Tai Kuningriigis, Wat Hatai Naresh’i templis. Ta loeb Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikoolis psühholoogia- ja budismi loenguid, on samas ülikoolis doktorant budismi erialal ning esineb külalislektorina ka teistes Bangkoki ülikoolides.

Aastal 2016 alustas Eesti Theravaada Sangha auväärne Ṭhitañāṇo eestvedamisel Eestisse Aegna saarele rahvusvahelise WDS Mõtlus- ja Arenduskeskuse rajamist. 

Auväärse Ṭhitañāṇo CV

Meie eesmärgid

  • Esitleda Eestis ja Euroopas autentset Buddha õpetust (buddhadhamma)
  • Tutvustada Eestis ja Euroopas paali keelt, milles on kirja pandud tänini ainsana säilinud Buddha õpetuste tervikkogumik - Paali Tipiṭaka
  • Tõlkida Tipiṭaka kogumik Eesti keelde ja avaldada see tasuta nii internetis kui trükitult
  • Koostada interaktiivne paali - eesti - paali sõnaraamat ja avaldada see tasuta
  • Organiseerida õppegruppe, loenguid, mõtlus-kursuseid, reise ja teisi üritusi
  • Vahetada informatsiooni ja teha koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega

Meie 4 põhisihti

  1. Paalikeelse Tipiṭaka tõlkimine eesti keelde 
  2. Esimese Buddha templi ehitamine Eestisse
  3. Mõtluskeskuse rajamine
  4. Esimese rahvusvahelise budistliku kõrgkooli avamine Baltikumis


Templi ja mõtluskeskuse rajamine

Täna pole Eestis ainsatki budistlikku templit. ETS on võtnud eesmärgiks ehitada esimese Budistliku templi ja rahvusvahelise mõtluskeskuse. Kõik inimesed, kes soovivad kaasa aidata ühte Euroopa väikeriiki esimese budistliku templi ehitamisele, saavad panustada just neile sobival moel. 


Tipiṭaka tõlkimine

Tipiṭaka on maailmas ainus tänini säilinud Buddha õpetuste täielik kogumik, mis sisaldab detailiseeritud ja süstematiseeritud, autentset Buddha õpetust. Paalikeelne Tipiṭaka on tuntud ka Paali kaanoni nime all, kuna Buddha originaaltekstid on algselt kirja pandud keeles mida Buddha ise rääkis, ja milleks on paali keel. Eesti Theravaada Sangha eesmärgiks on tõlkida Tipiṭaka kogumik eesti keelde.

Kooli avamine

Eesti Theravaada Sangha poolt ellukutsutava  kõrgkooli eesmärgiks on pakkuda budismihuvilistele õppuritele ja ka bhikkhudele praktilist budismi-alast (kõrg)haridust, mis ühel poolt annab põhjalikud teadmised Buddha õpetusest ning selle tänapäeva erinevate koolkondade tõlgendustest ning samas pakub praktilise väljundi, millega on võimalik leida erialane töö.


Kuidas saaksid Sina toetada?

Eesti Theravaada Sangha kutsub kõiki toetama meie tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks on Buddha dhamma kinkimine kogu Eesti rahvale.

Kui soovid kaasa aidata Buddha õpetuse jagamise õnnestumisele, saad toetada nii finantsiliselt kui ka mõnel muul Sulle sobival viisil. Sa võid asutada ka enda või oma perekonna nimelise fondi munkade toitlustamiseks, raamatute ostmiseks või õppemaksu toetuseks.


"Ükski annetus pole väike suure sündmuse ellukutsumiseks" 

Ṭhitañāṇo Bhikkhu

Oleme tänulikud iga toetuse eest mis on panustatud selle ajaloolise projekti teostamiseks.


OLE KURSIS MEIE ÜRITUSTEGA - LIITU  UUDISKIRJAGA !

Uudiskirjaga liitumiseks saada meil aadressile uudiskiri-subscribe@sangha.ee 
Uudiskirjast loobumiseks saada meil aadressile uudiskiri-unsubscribe@sangha.ee

Et kõik elusolendid oleksid kaitstud, terved, õnnelikud ja kannatustest vabad! 

Eesti theravaada sangha estonian theravada sangha andrus kahn thitanano bhikkhu Ṭhitañāṇo bhikkhu Head of Estonian Sangha